ای کاش این به درازا کشیده شدن دوری و ندیدنهات مثل شب یلدا بود
فقط به خاطر یک دقیقه شد طولانی ترین شب
فقط یک دقیقه...😢


شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت

فراق یار نه آن می‌کند که بتوان گفت

حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر

کنایتیست که از روزگار هجران گفت

نشان یار سفرکرده از که پرسم باز

که هر چه گفت برید صبا پریشان گفت


دل من دیگه صبور نیست  برای من دعا کنید...