بافت این گل خیلی راحته

فقط کافیه کارای اولیه قلاب بافی مثل زنجیره و پایه زدنو بلد باشین و بععععد میتونید سلیقه بخرج بدین و ازین گلها برا تزیین خیلی چیزا استفاده کنییییید...