...
این پستو میزارم تا خانمهای عزیزی که میخونن یه درس عبرت خیلی بزرگ بگیرن!😎 و هیچوقت مثل من جو گیر نشن و یهویی به همسر عزیزشون پیشنهاد بدن که همسرم  امروز میخوام اون پارچه شلواریتو خودم برات بدوزم
اخه وقتی تاحالا هیییییچ لباس مردونه ای ندوختی چرا این پیشنهادو میدی!😦
شلوار ماهم تموم شد  اما چه تموم شدنی  دیروز دقیقا موقع شکستن سومین سوزن بود که نشستمو کلی گریه کردم و گفتم الهی العفو من دیگه جو گیر نمیشم😢😱(حالا خوبه همنفسم نبود گریه هامو ببینه😆😥)

خلاصه اینکه جو گیر نشید مثل من 😨اما تو زندگی هررررر کااااری که در توانتون هست برای همسرای عزیزتون انجام بدیم