این قسمت یادداشت های من در بلاگ برای اینه که یسری از اتفاقای مهم زندگیمو اینجا ثبت کنم ...

مثلا یکی از اتفاقای مهم زندگیم امروز در لحظه ای رخ داد که رفتم سراغ کتابخونه تا یه کتاب بردارمو بخونم که ناگهاااااان چشمم به کتابای درسی دوخته شدو از خواب غفلت بیدار شدم که ای داد بی داد امروز 21 اردیبهشته و زمان امتحانات میانترمم تموم شده و  بنده به احتمال قوی بالاخره بعد پنج سال زحمت برای درسم این ترم را مشروط خواهم شد  این هم از معایب غیر حضوری کردنه کلاسها یا شایدم از معایب تنبلیه نمیدونم به به

اما اشکال نداره

درستش میکنیم😆🙅

اینو نگم چی بگم😕