من بارها این را به مردم عرض کرده‌ام؛ پیر شدن کشور، کم شدن #نسل_جوان در چندین سال بعد، از همان چیزهایی است که اثرش بعداً ظاهر خواهد شد، وقتی هم اثرش ظاهر شد، آن روز دیگر قابل علاج نیست.
رهبر انقلاب؛۹۲/۲/۱۱