اینم از شال ثمین خانم دختر دوست عزیزم که تموم شد
خدا کنه خوشش بیاد
اصولا دلم میخواد تا جایی که در توانمه هدیه ای که میخوام بدم  کار خودم باشه حالا چه شیرینی و کیک یا هر چیزی که از دستم بر بیاد
شمام امتحان کنید خیلی باحالتره