📍سخن امروز من تأکید بر احساس مسئولیت همگانی است. همه بدانند که یکی از مؤثرترین راهها برای کاستن آسیب‌های اجتماعی، ترویج #نماز است. به این که حتی یک نفر از #جوانان و #نوجوانان کشور، در نماز سهل انگاری نکند همت گمارید. این یکی از بهترین راهها برای سلامت معنوی و روحی مردم ما و جامعه ما است.

رهبر انقلاب؛ ۹۴/۱۱/۶