فواید بازی #پازل برای کودکان نازنین

ساخت #اسباب_بازى 


به وسیله این بازی ،کودک مفهوم نظم را درک می کند و تفکر منطقی در او ایجاد می شود.🗂


 حس کنجکاوی کودک را تحریک می کند و او را وادار می سازد تا قوای ذهنی خود را در جهت رسیدن به هدف به کار گیرد.🏃


این بازی به کودک می آموزد که چگونه از راه منطقی به حل مسائل بپردازد


می توانید با وسایلی ساده، در خانه پازلی زیبا ساخت.در لینک زیر مراحل ساخت چنین پازلی را می توانید مشاهده بفرمایید :


http://goo.gl/pGnNgZ