اینم از سفارشای فاطمه کوچولو خواهر زاده ی فسقلی
که بعد یک ماه داریم میریم ببینیمش
بهش قول کیک کوچولو داده بودم اینم از کیکاش

دختر کلا شیرینه مخصوصا اگه زبون داشته باشه هزااار تا


راسی وقتی داشتم این کیکارو درست میکردم به ذهنم رسید که چقدر خوبه که مامانا بجای کیکایی که از بقالیا برا بچه هاشون میخرن که البته  ناگفته نماند به خاطر مواد افزودنی و نگه دارنده ضررشون کمتر از اون چیپس و پفکا نیست بیانو تو خونه مدلای مختلف و جذاب برا بچه هاشون کیک خونگی درست کنن تازه هم خوشگل تره هم به صرفه تر...