خب یه پست کوتاهو بعد برم

خدا خواست که من باز هم مامان بشم

الهی که هر کی ارزوشو داره خدا یه عالمه نی نی سالمو خوشگل و صالح بهش بده

به خاطر همینم دیگه کمتر از اینترنت استفاده میکنم

از همه میخوام دعا کنید سالم باشه سالم بدنیا بیاد

پی نوشت : عکس مال نی نی ما نیست😆